Sygdom

Skulle jeg selv blive syg vil dagplejen være lukket. Bliver jeres eget barn sygt må han/ hun ikke afleveres i dagplejen medmindre andet er aftalt. Der skal gives besked senest om morgenen samme dag, hvis jeres barn er sygt eller af anden grund ikke kommer i dagplejen.