Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt, både hvad angår forhold der gælder jeres barn og jeres private forhold.