Tilbud til jeres barn

Jeg vil give Jeres barn en overskuelig hverdag, med lavt støjniveau i hjemmelige omgivelser. Jeg vil udnytte naturen omkring mit hjem, besøge kollegaer, gå i legestue, til gymnastik i halle 2 gange om måneden i vinter halvåret og jeg har en Winther ladcykel med plads til 5 børn så vi nemt kan komme omkring. Vi tager også i Odense zoo da jeg har årskort der til.

Jeg vil inddrage de 6 læreplanstemaer i dagligdagen på forskellige måder

  • Personlige kompetencer
  • Natur og naturfænomener
  • Sociale kompetencer
  • Krop og bevægelse
  • Sprog
  • Kultur og kulturelle udtryksformer

Jeg vil støtte jeres barn i at blive selvhjulpen og klar til at komme i børnehaven. Sammen kan vi skabe de bedste udviklings betingelser for jeres barn. Derfor er det vigtig at vi taler sammen så ofte som muligt, jeg holder gerne møder med jer, hvis der er behov for det. Der føres tilsyn af den kommunale dagplejepædagog, som i den kommunale dagpleje.