Opsigelse

Opsigelsen afleveres på skrift. Der er to måneders varsel + udgangen af en måned. Det betyder at, hvis I opsiger pladsen hos mig d. 10. september, skal der betales for oktober og november måned.

Denne kontrakt ophører måneden hvor jeres barn fylder 3 år. 

Eksempel: Jeres barn fylder 3 år d. 12. september, Jeres kontrakt med mig udløber derved pr. 30. september.

Der skal således ikke ske opsigelse når jeres barn fylder 3 år.

I opfordres herfra til at kontakte jeres kommunes pladsanvisning i god tid for at høre, om der er plads i børnehaven til jeres barn ved ophør herfra. Ønskes det at barnet bliver længere på grund af manglende børnehaveplads, eller af andre årsager, aftales dette så tidligt så muligt. Bemærk at det betyder en øget egenbetaling, idet det kommunale tilskud falder når barnet fylder 3 år.

Pladsen er uopsigelig de første 2 måneder, og kan således tidligst opsiges med ophør i udgangen af 3. måned.

Pladsen kan ikke opsiges i dagplejers ferie og på fridage, I kan ikke udmelde jeres barn for juli måned.

Ved mislighold af pasningsaftalen kan pladsen opsiges med dagsvarsel, af den private børnepasser.